ลิงและชายหาปลา

WesHangingWithArm

เช้าวันหนึ่งชายหาปลาได้ออกไปวางอวนดักปลาอยู่ที่แม่น้ำ เขาใช้เวลาตอลดช่วงเช้าในการตั้งอวน และเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารมื้อเที่ยง

ขณะนั้นมีลิงตัวหนึ่งซึ่งได้คอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนเพื่อหาปลามากินเป็นอาหารได้เช่นกัน มันจึงไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาได้วางไว้ยังริมแม่น้ำขึ้นมาดู แต่ลิงดันไม่รู้วิธีใช้อวนจึงได้แต่พลิกไปพลิกมาจนอวนนั้นพันตัวมันยุ่งเหยิงไปหมด

ซึ่งขณะติดอวนอยู่นั้นมันก็เกิดก้าวพลาดตกลงไปในน้ำ ด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่นี้ทำให้มันไม่สามารถดิ้นเพื่อให้หลุดพ้นออกมาได้ และยิ่งมันพยายามดิ้นมากเท่าไร อวนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นเท่านั้น จนลิงหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุด

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : จงรู้จักประมาณตน คนเรามีความสามารถต่างกัน