สุนัขสองตัว

Two_Stupid_Dogs_by_Kyrie_the_Kid

ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้เลี้ยงสุนัขไว้สองตัว ตัวหนึ่งเลี้ยงไว้เพื่อล่าเนื้อ และถูกฝึกหัดให้เป็นสุนัขล่าเนื้อ ส่วนอีกตัวหนึ่งเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน และถูกฝึกหัดให้เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน เจ้าของนั้นรักสุนัขทั้งสองตัวเท่ากัน เวลาให้อาหารก็จะให้ในปริมาณเท่าๆ กันเสมอ

อยู่มาวันหนึ่งสุนัขล่าเนื้อเกิดไม่พอใจที่ตนเองต้องออกไปล่าเนื้อทำงานหนัก ขณะที่สุนัขอีกตัวได้นอนเฝ้าบ้านทั้งวันแต่กลับได้กินอาหารเท่าๆ กัน สุนัขล่าเนื้อจึงได้เอ่ยกับสุนัขเฝ้าบ้านว่า “มันไม่ยุติธรรมเลยที่เจ้าได้อาหารเท่ากับข้า ในเมื่อเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลย ได้แต่นอนอยู่กับบ้านเฉยๆ”

สุนัขเฝ้าบ้านได้ฟังเช่นนี้ก็ตอบกลับไปว่า “เจ้าโทษข้าไม่ได้หรอก แต่เจ้าต้องโทษเจ้านายที่ไม่สอนให้ข้าล่าเนื้อแบบเจ้า แต่กลับสอนให้ข้านอนกินแรงเจ้าอยู่นี่ไง”

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : อนาคตของเด็กขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนของผู้ปกครอง