แม่สุนัขกับลูกๆ และคนเลี้ยงแกะ

augie-doggiedoggie-daddy

ในวันหนึ่งขณะที่แม่สุนัขใกล้คอลดเดินมาถึงคอกแกะ เพื่อขอร้องให้คนเลี้ยงแกะแบ่งพื้นที่ว่างเล็กน้อยให้มันได้คลอดลูก ด้วยความสงสารคนเลี้ยงแกะก็ยินยอม โดยเขาได้แบ่งพื้นที่ข้างๆ คอกแกะให้สุนัขใช้สำหรับคลอดลูก

ต่อมาเมื่อแม่สุนัขได้คลอดลูกแล้ว มันก็ขออยู่ต่อเพื่อเลี้ยงลูกของมันให้เติบโต คนเลี้ยงแกะก็ยินยอมอีกครั้ง เวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกๆ ของสุนัขโตเต็มวัยแล้ว แม่สุนัขจึงบอกให้ลูกๆ ของตนช่วยกันไล่แกะทั้งหมดออกจากคอกไป และยึดคอกนั้นไว้เป็นบ้านของมันและลูกๆ เสียเอง

เหล่าแกะและคนเลี้ยงแกะต่างหวาดกลัวสุนัข จึงพากันออกไปจากคอกเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ และต้องปล่อยให้สุนัขและลูกของมันอาศัยอยู่ในคอกกันอย่างสุขสบาย

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : จงอย่าให้ความเมตตากับคนชั่วร้าย